كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

فقر، ثروت، ارتکاب جرم 1398/04/23 - 2019-07-14 - 17:05 تاران

فقر، ثروت، ارتکاب جرم

جهان سوم و مسئولیت روشنفکران 1398/02/16 - 2019-05-06 - 11:42 تاران

جهان سوم و مسئولیت روشنفکران

به بهانه روز جهانی كارگر 1398/02/12 - 2019-05-02 - 14:10 تاران

به بهانه روز جهانی كارگر

تداوم مشکلات قربانیان مین 1398/01/24 - 2019-04-13 - 11:14 تاران

تداوم مشکلات قربانیان مین

اصل برابری در گفتمان حقوق بشر 1398/01/19 - 2019-04-08 - 12:41 تاران

اصل برابری در گفتمان حقوق بشر

نگاهی اجمالی بر سیاست قاسملو 1397/09/28 - 2018-12-19 - 21:31 تاران

نگاهی اجمالی بر سیاست قاسملو

یک سال گذشت - آرمان حسینی 1397/08/21 - 2018-11-12 - 11:54 تاران

یک سال گذشت - آرمان حسینی

کولبری و جنگ برای نان و زندگی 1397/08/19 - 2018-11-10 - 13:47 تاران

کولبری و جنگ برای نان و زندگی

پیشمەرگە و بقای ملی 1397/06/11 - 2018-09-02 - 19:17 تاران

پیشمەرگە و بقای ملی

فاجعەی کنونی جامعەی ایران 1397/05/09 - 2018-07-31 - 11:42 تاران

فاجعەی کنونی جامعەی ایران

جدیدترین خبرها


٠٢-٠۶-١٣٩٨ - ٢۴-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٢ تهران

بازداشت یک فعال مدنی کُرد در سنندج

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٢٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در مرز اشنویه

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١۶:۴١ تهران

یک فعال کارگری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٩ تهران

کتابفروشی "هه‌نار" در ایلام تعطیل شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٢ - ١٠:٣١ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد در سنندج

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١٧:٠٢ تهران

بازداشت یک شهروند دیگر کُرد در دماوند

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١١:٢۶ تهران

یک کاسبکار سلماسی بر اثر شلیک نیروهای سپاه جان سپرد

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست