كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
کردستان

دو شهروند کُرد در سنندج بازداشت شدند 1397/09/18 - 2018-12-09 - 16:57 تاران

دو شهروند کُرد در سنندج بازداشت شدند

بازداشت قاتل برادران ذبیحی در بانه 1397/09/18 - 2018-12-09 - 09:40 تاران

بازداشت قاتل برادران ذبیحی در بانه

یلدا عباسی هنرمند کُرد آزاد شد 1397/09/16 - 2018-12-07 - 13:42 تاران

یلدا عباسی هنرمند کُرد آزاد شد

خودکشی یک زن کُرد در سقز 1397/09/16 - 2018-12-07 - 11:18 تاران

خودکشی یک زن کُرد در سقز

جدیدترین خبرها


١٩-٠٩-١٣٩٧ - ١٠-١٢-٢٠١٨ - ١٠:۴٢ تهران

آزادی موقت یک شهروند اشنویه‌ای با قرار وثیقه سنگین

١٩-٠٩-١٣٩٧ - ١٠-١٢-٢٠١٨ - ١٠:٠٠ تهران

RMMK: قوانین ناقض حقوق بشری در ایران باطل شود

١٨-٠٩-١٣٩٧ - ٠٩-١٢-٢٠١٨ - ٢٢:٣۶ تهران

صدور حکم یکسال حبس تعزیری برای یک فعال کارگری کُرد

١٨-٠٩-١٣٩٧ - ٢٠١٨-١٢-٠٩ - ١۶:۵٧ تهران

دو شهروند کُرد در سنندج بازداشت شدند

١٨-٠٩-١٣٩٧ - ٢٠١٨-١٢-٠٩ - ٠٩:۴٠ تهران

بازداشت قاتل برادران ذبیحی در بانه

١٧-٠٩-١٣٩٧ - ٢٠١٨-١٢-٠٨ - ٠٩:۴٧ تهران

مرگ مشکوک یک فیلمساز کُرد و برادرش در بانه

١۶-٠٩-١٣٩٧ - ٢٠١٨-١٢-٠٧ - ١٣:۴٢ تهران

یلدا عباسی هنرمند کُرد آزاد شد

١۶-٠٩-١٣٩٧ - ٢٠١٨-١٢-٠٧ - ١١:١٨ تهران

خودکشی یک زن کُرد در سقز