كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
کردستان

جدیدترین خبرها


٢٩-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠-٠٨-٢٠١٧ - ١٨:٢٠ تهران

پنج شهروند کُرد در سنندج بازداشت شدند

٢٩-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠-٠٨-٢٠١٧ - ١١:۵۶ تهران

قتل ناموسی منجر بە مرگ یک زن در ایلام شد

٢٩-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠-٠٨-٢٠١٧ - ١١:٣٧ تهران

اعتصاب زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر ٢٢ روزه شد

٢۵-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٨-١۶ - ١٣:١۴ تهران

یک شهروند کُرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام گردید