كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
ایران

گرانی، سوغات رمضانی دولت به مردم 1396/03/06 - 2017-05-27 - 12:45 تاران

گرانی، سوغات رمضانی دولت به مردم

ایران/ یک سر طلاق هم به دولت می‌رسد 1396/01/24 - 2017-04-13 - 12:15 تاران

ایران/ یک سر طلاق هم به دولت می‌رسد

جدیدترین خبرها


٢٩-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠-٠٨-٢٠١٧ - ١٨:٢٠ تهران

پنج شهروند کُرد در سنندج بازداشت شدند

٢٩-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠-٠٨-٢٠١٧ - ١١:۵۶ تهران

قتل ناموسی منجر بە مرگ یک زن در ایلام شد

٢٩-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠-٠٨-٢٠١٧ - ١١:٣٧ تهران

اعتصاب زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر ٢٢ روزه شد

٢۵-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٨-١۶ - ١٣:١۴ تهران

یک شهروند کُرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام گردید