كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

فهم متفاوت از واژه فرهنگ 1394/03/09 - 2015-05-30 - 11:23 تاران

فهم متفاوت از واژه فرهنگ

کوروش از افسانه تا واقعیت 1394/03/07 - 2015-05-28 - 10:45 تاران

کوروش از افسانه تا واقعیت

آدرس غلط ندهید - اجلال قوامی 1394/03/02 - 2015-05-23 - 10:34 تاران

آدرس غلط ندهید - اجلال قوامی

\ 1394/02/30 - 2015-05-20 - 12:09 تاران

"اطلاعات" بیخ گوش اپوزیسیون

واقعه هتل تارای مهاباد و طرح چند پرسش 1394/02/28 - 2015-05-18 - 13:01 تاران

واقعه هتل تارای مهاباد و طرح چند پرسش

سانسور خر سياه ـ داستانک‎ 1394/02/21 - 2015-05-11 - 11:43 تاران

سانسور خر سياه ـ داستانک‎

آیا اعتراض یک حق است؟ 1394/02/19 - 2015-05-09 - 18:46 تاران

آیا اعتراض یک حق است؟

بنام کُردستان - محمد نظری 1394/02/19 - 2015-05-09 - 18:40 تاران

بنام کُردستان - محمد نظری

دیروز ریحانه امروز فریناز 1394/02/19 - 2015-05-09 - 11:07 تاران

دیروز ریحانه امروز فریناز

سقوط فریناز و مرگ اعتبار 1394/02/19 - 2015-05-09 - 10:40 تاران

سقوط فریناز و مرگ اعتبار

کارگران ارزان و خاموش 1394/02/17 - 2015-05-07 - 17:17 تاران

کارگران ارزان و خاموش

سیاستِ مذهب، محفل و مسلک 1394/02/17 - 2015-05-07 - 12:23 تاران

سیاستِ مذهب، محفل و مسلک

جدیدترین خبرها


٢۶-٠٣-١٣٩٨ - ١۶-٠۶-٢٠١٩ - ١٨:٠۵ تهران

بنیاد شهید پرونده دو قربانی مین را رد کرد

٢۶-٠٣-١٣٩٨ - ١۶-٠۶-٢٠١٩ - ١٢:٣۴ تهران

خودکشی دو شهروند کُرد در اشنویه و بوکان

٢۶-٠٣-١٣٩٨ - ١۶-٠۶-٢٠١٩ - ١١:٢٨ تهران

انتقال تسلحیات نظامی به شهرستان کامیاران

٢۵-٠٣-١٣٩٨ - ١۵-٠۶-٢٠١٩ - ١٧:٢١ تهران

ضبط اجناس کاسبکاران در پاوه

٢۵-٠٣-١٣٩٨ - ١۵-٠۶-٢٠١٩ - ١١:۵۵ تهران

خودکشی یک زن کُرد در بخش باینگان پاوه

٢۴-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١۴ - ١١:٠٨ تهران

مرگ یک کارگر کُرد بر اثر برق‌ گرفتگی

٢۴-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١۴ - ١٠:۴۴ تهران

یک کولبر بانه‌ای بر اثر شلیک مستقیم نظامیان جان باخت

٢٣-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٣ - ١٣:١٢ تهران

KMMK – G خواستار آزادی بی‌قید و شرط زهرا محمدی شد

٢٣-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٣ - ١١:٠۶ تهران

مرگ یک کارگر سردشتی در پی سقوط از ارتفاع

٢٣-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٣ - ١٠:۵٠ تهران

فعال صنفی معلمان مریوان با قرار کفالت آزاد شد

٢٢-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٢ - ١٧:٢۵ تهران

دلیل مشخصی برای بازداشت زهرا محمدی اعلام نشده است

٢٢-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٢ - ١١:٢١ تهران

اعتصاب کارگران شهرداری اشنویه

٢١-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١١ - ١١:۴٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در سردشت

٢٠-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٠ - ١١:٠٩ تهران

اسیدپاشی به یک شهروند کُرد در پیرانشهر