كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

گورگاه‌ها و شکنجه شادمانی 1394/03/12 - 2015-06-02 - 17:22 تاران

گورگاه‌ها و شکنجه شادمانی

آیا رژیم ایران با  pkkرابطه دارد؟ 1394/03/12 - 2015-06-02 - 16:55 تاران

آیا رژیم ایران با pkkرابطه دارد؟

فهم متفاوت از واژه فرهنگ 1394/03/09 - 2015-05-30 - 11:23 تاران

فهم متفاوت از واژه فرهنگ

کوروش از افسانه تا واقعیت 1394/03/07 - 2015-05-28 - 10:45 تاران

کوروش از افسانه تا واقعیت

آدرس غلط ندهید - اجلال قوامی 1394/03/02 - 2015-05-23 - 10:34 تاران

آدرس غلط ندهید - اجلال قوامی

\ 1394/02/30 - 2015-05-20 - 12:09 تاران

"اطلاعات" بیخ گوش اپوزیسیون

واقعه هتل تارای مهاباد و طرح چند پرسش 1394/02/28 - 2015-05-18 - 13:01 تاران

واقعه هتل تارای مهاباد و طرح چند پرسش

سانسور خر سياه ـ داستانک‎ 1394/02/21 - 2015-05-11 - 11:43 تاران

سانسور خر سياه ـ داستانک‎

آیا اعتراض یک حق است؟ 1394/02/19 - 2015-05-09 - 18:46 تاران

آیا اعتراض یک حق است؟

بنام کُردستان - محمد نظری 1394/02/19 - 2015-05-09 - 18:40 تاران

بنام کُردستان - محمد نظری

دیروز ریحانه امروز فریناز 1394/02/19 - 2015-05-09 - 11:07 تاران

دیروز ریحانه امروز فریناز

سقوط فریناز و مرگ اعتبار 1394/02/19 - 2015-05-09 - 10:40 تاران

سقوط فریناز و مرگ اعتبار

جدیدترین خبرها


٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٢٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در مرز اشنویه

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١۶:۴١ تهران

یک فعال کارگری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٩ تهران

کتابفروشی "هه‌نار" در ایلام تعطیل شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٠:٣١ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد در سنندج

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١٧:٠٢ تهران

بازداشت یک شهروند دیگر کُرد در دماوند

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١١:٢۶ تهران

یک کاسبکار سلماسی بر اثر شلیک نیروهای سپاه جان سپرد

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است