كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

ارومیه ما و آنها - کیهان یوسفی 1394/08/06 - 2015-10-28 - 10:57 تاران

ارومیه ما و آنها - کیهان یوسفی

باخت سیاسی روسیه در شطرنج جهانی 1394/07/28 - 2015-10-20 - 17:57 تاران

باخت سیاسی روسیه در شطرنج جهانی

معصومه، قربانی اسید یا قهرمان زندگی؟ 1394/07/23 - 2015-10-15 - 09:09 تاران

معصومه، قربانی اسید یا قهرمان زندگی؟

بازی بُرد ـ  بُرد ترکیه و پ.ک.ک 1394/06/23 - 2015-09-14 - 15:04 تاران

بازی بُرد ـ بُرد ترکیه و پ.ک.ک

آموزش |± به| زبان مادری 1394/06/17 - 2015-09-08 - 16:14 تاران

آموزش |± به| زبان مادری

بازتاب امپریالیسم آمریکا 1394/06/17 - 2015-09-08 - 15:27 تاران

بازتاب امپریالیسم آمریکا

د.شرفکندی رهبری نئوکاریزما 1394/06/15 - 2015-09-06 - 17:28 تاران

د.شرفکندی رهبری نئوکاریزما

نشریات محلی در ایستگاه توقف 1394/05/25 - 2015-08-16 - 11:05 تاران

نشریات محلی در ایستگاه توقف

ترورو خشونت در رژیم اسلامی ایران 1394/05/24 - 2015-08-15 - 12:26 تاران

ترورو خشونت در رژیم اسلامی ایران

جدیدترین خبرها


٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ١٩-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١٢:٠٠ تهران

بازداشت پنج شهروند کُرد در پیرانشهر

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:۴٣ تهران

بلاتکلیفی یک شهروند پیرانشهری در زندان نقده

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:٣۵ تهران

انتقال یک شهروند کُرد به زندان مرکزی ارومیه

٢۴-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۵ - ١٧:٢٠ تهران

از سرنوشت سه شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نیست

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١٨:۴١ تهران

جان باختن یک کارگر ساختمانی در ربط

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١١:١٠ تهران

یک کاسبکار کُرد در سردشت مجروح شد

٢٢-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٣ - ١٧:۴۶ تهران

بازداشت یک پژوهشگر کُرد در تهران