كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

مرگِ ٣٧ ساله‌ی گفتمان 1394/10/28 - 2016-01-18 - 19:26 تاران

مرگِ ٣٧ ساله‌ی گفتمان

در جواب مختار زارعی 1394/10/22 - 2016-01-12 - 18:11 تاران

در جواب مختار زارعی

در جواب تحریمی‌ها - مختار زارعی 1394/10/22 - 2016-01-12 - 18:03 تاران

در جواب تحریمی‌ها - مختار زارعی

واقعیت انتخابات در ایران 1394/10/21 - 2016-01-11 - 18:01 تاران

واقعیت انتخابات در ایران

زور و اراده‌ی آزاد 1394/10/16 - 2016-01-06 - 17:28 تاران

زور و اراده‌ی آزاد

آیا من ایرانی هستم؟ 1394/09/22 - 2015-12-13 - 11:59 تاران

آیا من ایرانی هستم؟

فرزند خوانده‌های کیهان در کردستان 1394/09/21 - 2015-12-12 - 18:27 تاران

فرزند خوانده‌های کیهان در کردستان

مزد قلم در کوردستان میله و زندان است! 1394/08/26 - 2015-11-17 - 17:42 تاران

مزد قلم در کوردستان میله و زندان است!

بیگ بنگ اجتماعی- قومی در ایران 1394/08/20 - 2015-11-11 - 18:21 تاران

بیگ بنگ اجتماعی- قومی در ایران

سیاست چند زبانی یا سیاست زبانی 1394/08/19 - 2015-11-10 - 17:35 تاران

سیاست چند زبانی یا سیاست زبانی

دل نوشته/ شُوان کلاس چهارم بود 1394/08/09 - 2015-10-31 - 12:08 تاران

دل نوشته/ شُوان کلاس چهارم بود

ارومیه ما و آنها - کیهان یوسفی 1394/08/06 - 2015-10-28 - 10:57 تاران

ارومیه ما و آنها - کیهان یوسفی

جدیدترین خبرها


٠۵-٠۴-١٣٩٨ - ٢۶-٠۶-٢٠١٩ - ١٢:۴۶ تهران

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز بانه

٠۵-٠۴-١٣٩٨ - ٢۶-٠۶-٢٠١٩ - ١١:۴٠ تهران

جریمه هشتاد میلیونی یک کولبر کُرد در ارومیه

٠۵-٠۴-١٣٩٨ - ٢۶-٠۶-٢٠١٩ - ١١:١١ تهران

یک کولبر جوان بر اثر شلیک نظامیان حکومتی جان باخت

٠۴-٠۴-١٣٩٨ - ٢۵-٠۶-٢٠١٩ - ١٣:۵٢ تهران

یک شهروند کُرد به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد

٠۴-٠۴-١٣٩٨ - ٢۵-٠۶-٢٠١٩ - ١٢:٢٢ تهران

حمله رئیس شورای مهاباد به خبرنگار پایگاه خبری "ریکار"

٠۴-٠۴-١٣٩٨ - ٢۵-٠۶-٢٠١٩ - ١١:٢٨ تهران

انتقال تسلیحات جنگی از نقده به اشنویه

٠۴-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢۵ - ١٠:۵٧ تهران

احضار یک روحانی کُرد به دادگاه ویژه روحانیت همدان

٠٣-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢۴ - ١٣:٣٨ تهران

اخراج یک کارمند کُرد به دلیل پوشش لباس کُردی

٠٣-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢۴ - ١١:۴۴ تهران

خودسوزی یک زن کُرد در ربط سردشت

٠٣-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢۴ - ١٠:۵٧ تهران

بازداشت دو شهروند کُرد به اتهام همکاری با احزاب کُرد

٠٢-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٣ - ١١:٠١ تهران

یک شهروند کُرد ممنوع‌الخروج شد

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١٢:۴۶ تهران

فقر مالی، یک کولبر را از معالجه پزشکی محروم کرد

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١٢:٠۴ تهران

یک جامعه‌شناس در سنندج به زندگی خود پایان داد

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١١:۴۵ تهران

ضبط ٢٥ رأس اسب بارکش کاسبکاران در اشنویه

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١١:٢٠ تهران

یک زن زندانی برای رهایی از اعدام به کمک مالی نیاز دارد

٣١-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢١ - ١١:۴٣ تهران

استقرار سلاح‌های سنگین در مرز پیرانشهر