كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

راهی برای رسیدن -  شورش عزیزی 1394/11/11 - 2016-01-31 - 17:29 تاران

راهی برای رسیدن - شورش عزیزی

مرگِ ٣٧ ساله‌ی گفتمان 1394/10/28 - 2016-01-18 - 19:26 تاران

مرگِ ٣٧ ساله‌ی گفتمان

در جواب مختار زارعی 1394/10/22 - 2016-01-12 - 18:11 تاران

در جواب مختار زارعی

در جواب تحریمی‌ها - مختار زارعی 1394/10/22 - 2016-01-12 - 18:03 تاران

در جواب تحریمی‌ها - مختار زارعی

واقعیت انتخابات در ایران 1394/10/21 - 2016-01-11 - 18:01 تاران

واقعیت انتخابات در ایران

زور و اراده‌ی آزاد 1394/10/16 - 2016-01-06 - 17:28 تاران

زور و اراده‌ی آزاد

آیا من ایرانی هستم؟ 1394/09/22 - 2015-12-13 - 11:59 تاران

آیا من ایرانی هستم؟

فرزند خوانده‌های کیهان در کردستان 1394/09/21 - 2015-12-12 - 18:27 تاران

فرزند خوانده‌های کیهان در کردستان

مزد قلم در کوردستان میله و زندان است! 1394/08/26 - 2015-11-17 - 17:42 تاران

مزد قلم در کوردستان میله و زندان است!

بیگ بنگ اجتماعی- قومی در ایران 1394/08/20 - 2015-11-11 - 18:21 تاران

بیگ بنگ اجتماعی- قومی در ایران

سیاست چند زبانی یا سیاست زبانی 1394/08/19 - 2015-11-10 - 17:35 تاران

سیاست چند زبانی یا سیاست زبانی

دل نوشته/ شُوان کلاس چهارم بود 1394/08/09 - 2015-10-31 - 12:08 تاران

دل نوشته/ شُوان کلاس چهارم بود

جدیدترین خبرها


٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ١٩-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١٢:٠٠ تهران

بازداشت پنج شهروند کُرد در پیرانشهر

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:۴٣ تهران

بلاتکلیفی یک شهروند پیرانشهری در زندان نقده

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:٣۵ تهران

انتقال یک شهروند کُرد به زندان مرکزی ارومیه

٢۴-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۵ - ١٧:٢٠ تهران

از سرنوشت سه شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نیست

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١٨:۴١ تهران

جان باختن یک کارگر ساختمانی در ربط

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١١:١٠ تهران

یک کاسبکار کُرد در سردشت مجروح شد

٢٢-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٣ - ١٧:۴۶ تهران

بازداشت یک پژوهشگر کُرد در تهران