كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
مقالە

با این رسوایی چه بخشایشی ! 1391/02/07 - 2012-04-26 - 11:58 تاران

با این رسوایی چه بخشایشی !

ناپدیدشدگی اجباری را مردود بشماریم 1391/01/23 - 2012-04-11 - 16:52 تاران

ناپدیدشدگی اجباری را مردود بشماریم

اصلاح طلب و راستگرا دو طیف تروریست 1391/01/23 - 2012-04-11 - 11:04 تاران

اصلاح طلب و راستگرا دو طیف تروریست

 شورای ملی ایران- محمد مصطفایی 1391/01/14 - 2012-04-02 - 11:16 تاران

 شورای ملی ایران- محمد مصطفایی

نوروز پلیسی و وحشت برای کُردان 1391/01/10 - 2012-03-29 - 12:17 تاران

نوروز پلیسی و وحشت برای کُردان

فاجعه حلبچه و یکی از علّت های آن 1390/12/25 - 2012-03-15 - 09:27 تاران

فاجعه حلبچه و یکی از علّت های آن

حقوق زنان در کشور 1390/12/18 - 2012-03-08 - 10:27 تاران

حقوق زنان در کشور"دموکراتیک" ترکیە

یک رأی و تمسخر یک جنبش 1390/12/15 - 2012-03-05 - 11:22 تاران

یک رأی و تمسخر یک جنبش

جدیدترین خبرها


٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ١٩-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١٢:٠٠ تهران

بازداشت پنج شهروند کُرد در پیرانشهر

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:۴٣ تهران

بلاتکلیفی یک شهروند پیرانشهری در زندان نقده

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:٣۵ تهران

انتقال یک شهروند کُرد به زندان مرکزی ارومیه

٢۴-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۵ - ١٧:٢٠ تهران

از سرنوشت سه شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نیست

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١٨:۴١ تهران

جان باختن یک کارگر ساختمانی در ربط

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١١:١٠ تهران

یک کاسبکار کُرد در سردشت مجروح شد

٢٢-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٣ - ١٧:۴۶ تهران

بازداشت یک پژوهشگر کُرد در تهران