كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
کردستان

خودکشی یک دختر در اشنویه 1398/04/15 - 2019-07-06 - 12:13 تاران

خودکشی یک دختر در اشنویه

بازداشت یک شهروند کُرد در دهگلان 1398/04/15 - 2019-07-06 - 11:13 تاران

بازداشت یک شهروند کُرد در دهگلان

اعتصاب کارگران سد کانی سیب پیرانشهر 1398/04/14 - 2019-07-05 - 11:50 تاران

اعتصاب کارگران سد کانی سیب پیرانشهر

احضار دو شهروند کُرد به اطلاعات سپاه 1398/04/13 - 2019-07-04 - 16:49 تاران

احضار دو شهروند کُرد به اطلاعات سپاه

یک شهروند کُرد در اشنویه بازداشت شد 1398/04/12 - 2019-07-03 - 17:41 تاران

یک شهروند کُرد در اشنویه بازداشت شد

٤٠ روز از بازداشت زهرا محمدی گذشت 1398/04/11 - 2019-07-02 - 16:55 تاران

٤٠ روز از بازداشت زهرا محمدی گذشت

بازداشت یک شهروند کُرد در شهر نودشه 1398/04/11 - 2019-07-02 - 11:45 تاران

بازداشت یک شهروند کُرد در شهر نودشه

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز سردشت 1398/04/11 - 2019-07-02 - 11:17 تاران

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز سردشت

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در پیرانشهر 1398/04/10 - 2019-07-01 - 11:15 تاران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در پیرانشهر

جدیدترین خبرها


٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٢٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در مرز اشنویه

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١۶:۴١ تهران

یک فعال کارگری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٩ تهران

کتابفروشی "هه‌نار" در ایلام تعطیل شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٠:٣١ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد در سنندج

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١٧:٠٢ تهران

بازداشت یک شهروند دیگر کُرد در دماوند

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١١:٢۶ تهران

یک کاسبکار سلماسی بر اثر شلیک نیروهای سپاه جان سپرد

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است