كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
کردستان

انفجار مین در ایلام حادثه آفرید 1398/04/26 - 2019-07-17 - 12:13 تاران

انفجار مین در ایلام حادثه آفرید

بازداشت سه شهروند کُرد در شاهین‌دژ 1398/04/24 - 2019-07-15 - 13:16 تاران

بازداشت سه شهروند کُرد در شاهین‌دژ

بازداشت چهار شهروند کُرد در مریوان 1398/04/24 - 2019-07-15 - 10:50 تاران

بازداشت چهار شهروند کُرد در مریوان

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز خوی 1398/04/23 - 2019-07-14 - 16:43 تاران

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز خوی

بازداشت یک شهروند کُرد در اشنویه 1398/04/23 - 2019-07-14 - 11:46 تاران

بازداشت یک شهروند کُرد در اشنویه

جدیدترین خبرها


٠٢-٠۶-١٣٩٨ - ٢۴-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٢ تهران

بازداشت یک فعال مدنی کُرد در سنندج

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٢٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در مرز اشنویه

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١۶:۴١ تهران

یک فعال کارگری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٢ - ١١:٢٩ تهران

کتابفروشی "هه‌نار" در ایلام تعطیل شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٢ - ١٠:٣١ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد در سنندج

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١٧:٠٢ تهران

بازداشت یک شهروند دیگر کُرد در دماوند

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١١:٢۶ تهران

یک کاسبکار سلماسی بر اثر شلیک نیروهای سپاه جان سپرد

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند