كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
حقوق بشر

یک زن در مهاباد اعدام گردید 1398/04/27 - 2019-07-18 - 11:05 تاران

یک زن در مهاباد اعدام گردید

انفجار مین در ایلام حادثه آفرید 1398/04/26 - 2019-07-17 - 12:13 تاران

انفجار مین در ایلام حادثه آفرید

بازداشت سه شهروند کُرد در شاهین‌دژ 1398/04/24 - 2019-07-15 - 13:16 تاران

بازداشت سه شهروند کُرد در شاهین‌دژ

بازداشت چهار شهروند کُرد در مریوان 1398/04/24 - 2019-07-15 - 10:50 تاران

بازداشت چهار شهروند کُرد در مریوان

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز خوی 1398/04/23 - 2019-07-14 - 16:43 تاران

زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز خوی

بازداشت یک شهروند کُرد در اشنویه 1398/04/23 - 2019-07-14 - 11:46 تاران

بازداشت یک شهروند کُرد در اشنویه

جدیدترین خبرها


٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠-٠٨-٢٠١٩ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ١٩-٠٨-٢٠١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١٢:٠٠ تهران

بازداشت پنج شهروند کُرد در پیرانشهر

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:۴٣ تهران

بلاتکلیفی یک شهروند پیرانشهری در زندان نقده

٢۶-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٧ - ١١:٣۵ تهران

انتقال یک شهروند کُرد به زندان مرکزی ارومیه

٢۴-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۵ - ١٧:٢٠ تهران

از سرنوشت سه شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نیست

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١٨:۴١ تهران

جان باختن یک کارگر ساختمانی در ربط

٢٣-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١۴ - ١١:١٠ تهران

یک کاسبکار کُرد در سردشت مجروح شد

٢٢-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٣ - ١٧:۴۶ تهران

بازداشت یک پژوهشگر کُرد در تهران