كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
احزاب و جریانات سیاسی اعدام سه زندانی کُرد و حمله به دفاتر احزاب کردستان را محکوم کردند
١٩-٠۶-١٣٩٧ - ١٠-٠٩-٢٠١٨ - ١۶:۵۴ تهرانچاپكردنی ئه‌م بابه‌ته‌ژماره‌ی بینینی بابه‌ت٣۶٢ اندازە فونت: اندازە فونت بزرگتر کن‌اندازە فونت کوچکتر کن‌‌

احزاب و جریانات سیاسی اعدام سه زندانی کُرد و حمله به دفاتر احزاب کردستان را محکوم کردندآژانس کُردپا: ده جريان سياسی در اطلاعیه‌ای مشترک اعدام سه زندانی سياسی و تهاجم موشکی به دفاتر احزاب کوردستان را به شدت محکوم نمودند.

در این اطلاعیه آمده، ما شکی نداریم که این اعدام‌ها و عملیات تجاوزگرانە، نە تنھا ارادە مردم کردستان را تضعیف نمی‌نماید، بلکە سنگر مقاومت و مبارزە بر علیە این رژیم سرکوبگر را مستحکم‌تر می نمايد. ما این ترور و تجاوز سازمان‌یافتە را محکوم می‌کنیم و از ھمە مردم ایران می‌خواھیم کە این جنايت، وحشیگری و تجاوز را با تداوم مبارزە خود بر علیە این رژیم پاسخ دھند.

این ده جریان سیاسی تأکید کردند: مبارزە و مقاومت مردم کردستان ھمسو با مبارزات سراسری ایران و در پيوند عميق با آن است. اعدام فعالین سیاسی، کشتار کولبران در مرزھا و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نە تنھا بر عمر منحوس این حکومت نمی‌افزايد، بلکە مرگ آن را تسریع می‌کند.

متن این اطلاعیه مشترک که در اختیار آژانس کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:

اطلاعيه مشترک ١٠ جريان سياسی

جنايات هولناک اعدام ٣ زندانی سياسی و تهاجم موشکی به دفاتر احزاب کردستان را به شدت محکوم می‌کنيم


امروز شنبه ١٧ شھریور برابر با ٨ سپتامبر، حکم اعدام سە نفر از زندانيان سياسی کردستان (رامين حسين‌پناهی و زانيار و لقمان مرادی) عليرغم تلاش‌ها و اقدامات پرشمار در داخل و خارج از کشورعليه آن، به اجرا درآمد.
همزمان، مقرھای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مورد حملە موشکی سپاە پاسداران جمھوری اسلامی قرار گرفتند. علاوه بر تلفات و خسارت فراوان، شماری از کادرها و اعضای آنها جان خود را ازدست داده و تعداد زيادی نيز مجروح شده‌اند.

این اقدام و یورش جنایتکارانە رژيم در شرایطی صورت گرفت کە مبارزات مردم در کردستان و سراسر ایران دامنە گستردەای بە خود گرفتە است. بحران اقتصادی و ناامنی، ھمە‌ی زندگی مردم را فراگرفتە است. ابعاد اين نارضايتی مرزهای کشور را درنورديده است. برای نمونه، تنھا روز قبل از این یورش وحشیانە، مردم معترض بصرە، پایگاە شبھە نطامیان وابستە بە ایران و نيز کنسولگری این رژیم را تخریب نموده و به آتش کشيدند و بە این ترتیب نفرت خود را از تجاوزهای ايران در عراق نشان دادند.

ما شکی نداریم که این اعدام‌ها و عملیات تجاوزگرانە، نە تنھا ارادە مردم کردستان را تضعیف نمی‌نماید، بلکە سنگر مقاومت و مبارزە بر علیە این رژیم سرکوبگر را مستحکم‌تر می نمايد. ما این ترور و تجاوز سازمان‌یافتە را محکوم می‌کنیم و از ھمە مردم ایران می‌خواھیم کە این جنايت، وحشیگری و تجاوز را با تداوم مبارزە خود بر علیە این رژیم پاسخ دھند.

مبارزە و مقاومت مردم کردستان ھمسو با مبارزات سراسری ایران و در پيوند عميق با آن است. اعدام فعالین سیاسی، کشتار کولبران در مرزھا و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نە تنھا بر عمر منحوس این حکومت نمی‌افزايد، بلکە مرگ آن را تسریع می‌کند.

ما تاسف عمیق خود را به مناسبت جانباختن کادر و پیشمرگان حزب دمکرات و اعدام سە فعال سیاسی اعلام میداریم و تسليت خود را بە خانوادە و ھمسنگرانشان و تمامی مردم کردستان و ايران تقدیم میداریم.

ما عھد می‌کنیم با تحکیم ھمبستگی میان خود و دیگر نيروهای همراه و همسو در اپوزیسیون، این كردار سرکوبگرانە و تبھکارانە را با تلاش برای ايجاد اتحادی گسترده و سراسری پاسخ داده و با عزمی راسختر، مبارزات خود را برای ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک و برابر برای همه مردمان آن، ادامه دهيم.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی
پيروزی از آن توده‌هاست

١٧ شهريورماه ١٣٩٧ – هشتم سپتامبر ٢٠١٨

اتحاد دمکراتيک آذربايجان - بيرليک
جنبش جمهوريخوهان دمکرات و لائيک ايران - شورای هماهنگی
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران
کومه له زحمتکشان کردستان
Balatarin

جدیدترین خبرها


٠٢-٠۶-١٣٩٨ - ٢۴-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٠٩ تهران

جان باختن یک کارگر کُرد در دیواندره

٠٢-٠۶-١٣٩٨ - ٢۴-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٢ تهران

بازداشت یک فعال مدنی کُرد در سنندج

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٢٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در مرز اشنویه

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١۶:۴١ تهران

یک فعال کارگری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٢ - ١١:٢٩ تهران

کتابفروشی "هه‌نار" در ایلام تعطیل شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٢ - ١٠:٣١ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد در سنندج

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١٧:٠٢ تهران

بازداشت یک شهروند دیگر کُرد در دماوند

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١١:٢۶ تهران

یک کاسبکار سلماسی بر اثر شلیک نیروهای سپاه جان سپرد

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند