كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
عکاس سنندجی بە دو سال زندان تعزیری و تعلیقی محکوم شد
٢۶-٠۴-١٣٩۶ - ١٧-٠٧-٢٠١٧ - ١٢:۴٠ تهرانچاپكردنی ئه‌م بابه‌ته‌ژماره‌ی بینینی بابه‌ت١٨۵ اندازە فونت: اندازە فونت بزرگتر کن‌اندازە فونت کوچکتر کن‌‌

عکاس سنندجی بە دو سال زندان تعزیری و تعلیقی محکوم شدآژانس کُردپا: دادگاە انقلاب شهر سنندج حکم یکسال زندان تعزیری و یکسال زندان تعلیقی را برای یک عکاس کُرد صادر کرد.

بر اساس گزارش رسیدە بە آژانس خبررسانی کُردپا، طی چند روز گذشتە، مهدی توکلی، عکاس کُرد اهل سنندج از سوی دادگاە انقلاب سنندج بە دو سال زندان محکوم شدە بود.

یک منبع مطلع در این بارە بە آژانس کُردپا اعلام کرد، شعبە یک دادگاە انقلاب سنندج این عکاس کُرد را بە اتهام" اقدام علیە امنیت ملی" محکوم کرده است.

این منبع همچنین می‌افزاید: این حکم بە صورت رسمی از سوی دادگاە بە مهدی اعلام شدە بود.

مهدی توکلی در مهرماە سال گذشتە، در شهر سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدت ٣٥ روز در بازداشتگاە ادارە اطلاعات سنندج بودە و بعدا با قید وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

این هنرمند کُرد، پیشتر چند نمایشگاە در زمینە"آوارەهای ایزدی شنگال و کوبانی در اقلیم کردستان" در شهر سنندج برگزار کردە بود.
Balatarin

جدیدترین خبرها


٠۵-٠۵-١٣٩۶ - ٢٧-٠٧-٢٠١٧ - ١٨:٢١ تهران

سقوط از ارتفاع جان یک کولبر کُرد را گرفت

٠۵-٠۵-١٣٩۶ - ٢٧-٠٧-٢٠١٧ - ١٣:٠٨ تهران

سه شهروند کُرد در زندان ارومیه اعدام شدند

٠۴-٠۵-١٣٩۶ - ٢۶-٠٧-٢٠١٧ - ١٢:٠٣ تهران

احضار شش تن از فعالان مدنی سقز به دادگاه

٠٣-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٧-٢۵ - ١٨:٢٣ تهران

کارگر مریوانی در سنندج جان باخت

٠٣-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٧-٢۵ - ١٢:٢۴ تهران

خودکشی منجر به مرگ شهروندی ٥٥ ساله در سقز شد

٠١-٠۵-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٧-٢٢ - ١٢:١٨ تهران

پنج شهروند سلماسی به حفاظت اطلاعات سپاه احضار شدند

٣٠-٠۴-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٧-٢١ - ١٣:٠۵ تهران

نیروی انتظامی اجناس کولبران را در سردشت به آتش کشید

٣٠-٠۴-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٧-٢١ - ١٣:٠١ تهران

طی دو روز گذشتە چهار نوجوان کُرد در آب غرق شدند

٣٠-٠۴-١٣٩۶ - ٢٠١٧-٠٧-٢١ - ١٢:۵٨ تهران

غرق شدن ورزشکار کُرد در سد مهاباد