كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
گزیدەها

کولبر ٢١ ساله با گلوله سپاه جان باخت 1395/07/10 - 2016-10-01 - 12:21 تاران

کولبر ٢١ ساله با گلوله سپاه جان باخت

دور جدید محاکمه زندانیان سیاسی کُرد 1395/05/27 - 2016-08-17 - 13:31 تاران

دور جدید محاکمه زندانیان سیاسی کُرد

حدود ١٩ تن در پیرانشهر بازداشت شدند 1395/05/05 - 2016-07-26 - 13:29 تاران

حدود ١٩ تن در پیرانشهر بازداشت شدند

جدیدترین خبرها


٢۶-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١٧ - ١٨:٢۶ تهران

مصدوم شدن یک کولبر دیگر در نوسود

٢۶-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١٧ - ١٢:٢٧ تهران

محروم شدن یک استاد دانشگاە از حق‌ تدریس در مریوان

٢۵-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١۶ - ١٧:١۶ تهران

انفجار مین در مهاباد حادثە آفرید

٢۵-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١۶ - ١٧:١٣ تهران

چهار سال و شش ماە زندانی برای شش فعال کارگری

٢۴-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١۵ - ١٧:٣٣ تهران

کشتە شدن یک زندانی براثر قمەزنی در زندان

٢۴-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١۵ - ١٧:٢١ تهران

ناکارآمدی مسئولین حکومتی در امرحفاظت حیات وحش

٢٢-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-١٠-١٣ - ١٧:۴٣ تهران

یک کارگر کُرد دچار حادثە کار شد