كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


٠٢-٠۵-١٣٩۵ - ٢٣-٠٧-٢٠١۶ - ١٣:٣۴ تهران

۵۰ تن در ایران به جرم شرکت در مهمانی بازداشت شدند

٠١-٠۵-١٣٩۵ - ٢١-٠٧-٢٠١۶ - ٢٠:۴٣ تهران

یک نوجوان در سنندج به زندگی خود پایان داد

٢٨-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٧-١٨ - ١٣:١۵ تهران

٣ شهروند یارسانی به نشان اعتراض لبهایشان را دوختند

٢۶-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٧-١۶ - ١٩:١۴ تهران

یک سرباز در اشنویە خودکشی کرد

٢۴-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٧-١۴ - ١١:۴٢ تهران

نیروهای حکومتی ٢ تن را در پیرانشهر بازداشت کردند

٢٣-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٧-١٣ - ١٨:١۴ تهران

سپاه کرمانشاه مراتع جنگلی دالاهو را به آتش کشید

٢٣-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٧-١٣ - ١٣:٢٨ تهران

هویت ٤ تن دیگر از بازداشتی‌های کُردستان مشخص شد