كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


٠۶-٠٧-١٣٩۵ - ٢٧-٠٩-٢٠١۶ - ١٢:۴١ تهران

فروش مواد مخدر در عطاری‌های ایران و کردستان

٠۶-٠٧-١٣٩۵ - ٢٧-٠٩-٢٠١۶ - ١١:٣١ تهران

روند افزایشی اعدام‌ها در ایران ادامه دارد

٠۵-٠٧-١٣٩۵ - ٢۶-٠٩-٢٠١۶ - ١٨:٣١ تهران

پژوهشگر تاریخ معاصر بوکان چشم از جهان فروبست

٠۵-٠٧-١٣٩۵ - ٢۶-٠٩-٢٠١۶ - ١٢:٢۴ تهران

دو فعال مدنی کُرد با اخذ وثیقه آزاد شدند

٠۵-٠٧-١٣٩۵ - ٢۶-٠٩-٢٠١۶ - ١٢:٠٩ تهران

آموزش جنگی به کودکان در شهر بازی مشهد

٠۵-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢۶ - ١١:١٨ تهران

تئاتر خیابانی مریوان به ایستگاه یازدهم رسید

٠۴-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢۵ - ١٢:١١ تهران

"باید این فرزند کُرد را قدر بدانیم"

٠۴-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢۵ - ١٠:۵٣ تهران

حکم اعدام ٣ شهروند دیگر کُرد به اجراء درآمد

٠٣-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢۴ - ١٧:٢٠ تهران

جشنواره تئاتر کُردی برترین‌های خود را شناخت

٠٣-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢۴ - ١١:٣۴ تهران

حادثه کار در کُردستان ٢ قربانی گرفت

٠٣-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢۴ - ١٠:۵٧ تهران

شهروند ارومیه‌ای در طبس به دارآویخته شد

٠١-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢٢ - ١٧:۴۴ تهران

چهار تن در سه شهر کُردستان بازداشت شدند

٠١-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢٢ - ١٢:۴٧ تهران

ارومیه/ چهار کارگر فصلی در زیر آوار مدفون شدند

٠١-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢٢ - ١١:٠٧ تهران

عملکرد روحانی در حوزه آزادی بیان در ایران محکوم شد

٠١-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢٢ - ١٠:٢٧ تهران

رکاب زنی٧٠٠ کیلومتری" کامو کلهر" فرزندی از جنس زاگرس

٠١-٠٧-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢١ - ١٧:۴۵ تهران

وجود بیش از ٧٠٠ کودک کار در کرمانشاه

٣٠-٠۶-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-٢٠ - ١٨:٠٢ تهران

حادثە کار باز هم در کردستان قربانی گرفت

٢٩-٠۶-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠٩-١٩ - ١٢:۴٨ تهران

از دو کتاب ادبی ـ هنری در سنندج رونمایی شد