كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


٠٩-٠٩-١٣٩۴ - ٣٠-١١-٢٠١۵ - ١٨:٠٢ تهران

ورزشکار کُرد مدال جهانی را به گردن آویخت

٠٩-٠٩-١٣٩۴ - ٣٠-١١-٢٠١۵ - ١٧:۵٣ تهران

پیکر طاهر ایلچی در گورستان شهر آمد به خاک سپرده شد

٠٩-٠٩-١٣٩۴ - ٣٠-١١-٢٠١۵ - ١٧:۴٠ تهران

اعتصاب غذای زندانی سیاسی کُرد در حمایت از فعالین مدنی

٠٩-٠٩-١٣٩۴ - ٣٠-١١-٢٠١۵ - ١۶:٣۵ تهران

استعمال مواد مخدر در اماکن عمومی ایران

٠٩-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٣٠ - ١٠:۴۵ تهران

RMMK: عاملین ترور در دیاربکر دستگیر و مجازات شوند

٠٨-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢٩ - ١٧:٣۵ تهران

قربانیان اعتیاد در کرمانشاه به نمایش عموم درآمدند

٠٨-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢٩ - ١٢:۴۵ تهران

سرنوشت ١٧ شهروند بهایی نامعلوم است

٠٧-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢٨ - ١٧:۵٧ تهران

نتانیاهو از استقلال کردستان حمایت کرد

٠٧-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢٨ - ١٧:٢٣ تهران

ترکیه/ سخنرانی وکیل کُرد، مرگ وی را رقم زد

٠٧-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢٨ - ١٧:٠٣ تهران

ثبت ركوردی جدید در اقتصاد ایران

٠٧-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢٨ - ١٢:٣٧ تهران

بوکان/ دختر دانشجو حکم زندان دریافت کرد

٠۵-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢۶ - ١۶:۴٨ تهران

ترور و انفجار به نام داعش، به کام جمهوری اسلامی

٠۵-٠٩-١٣٩۴ - ٢٠١۵-١١-٢۶ - ١٢:۵٠ تهران

کیانوش رستمی مقام دوم وزنەبردای جهان را بە دست آورد