كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


١١-٠۴-١٣٩۴ - ٠٢-٠٧-٢٠١۵ - ١١:۵٩ تهران

مهاباد/ کارگران از تعویق حقوق رنج می‌برند

١٠-٠۴-١٣٩۴ - ٠١-٠٧-٢٠١۵ - ١١:٠٨ تهران

٨ هکتار از مراتع جنگلی بانه طعمه حریق شد

٠٩-٠۴-١٣٩۴ - ٣٠-٠۶-٢٠١۵ - ١٨:١٩ تهران

RMMK: رهایی پدر حقوق‌بشر کردستان را از بند خواستاریم

٠٩-٠۴-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠۶-٣٠ - ١٠:٣٠ تهران

پیکر آکام در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد

٠٨-٠۴-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠۶-٢٩ - ١٢:۵٠ تهران

١٨ هزار سرباز ترکیه آمادە ورود به سوریه شدند

٠٨-٠۴-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠۶-٢٩ - ١٢:٣۴ تهران

زندانی سیاسی تبعید شده از زندان آزاد گردید

٠٧-٠۴-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠۶-٢٨ - ١٢:۴٠ تهران

پیام کانون حمایت از مصدومان شیمیایی کردستان

٠۶-٠۴-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠۶-٢٧ - ١٨:١٨ تهران

کشته شدن ١٦ عضو سپاه در درگیری با جیش‌العدل