كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


٠٧-٠۶-١٣٩۴ - ٢٩-٠٨-٢٠١۵ - ٢٠:١٣ تهران

یک زندانی دیگر کُرد اعدام شد

٠٧-٠۶-١٣٩۴ - ٢٩-٠٨-٢٠١۵ - ١٣:٢۵ تهران

اربیل/ محکومیت اعدام جوانان کُرد در ایران

٠۶-٠۶-١٣٩۴ - ٢٨-٠٨-٢٠١۵ - ١١:۴٨ تهران

شارو، اثری هنری از رویدادهای تراژیدیک کُردستان

٠۵-٠۶-١٣٩۴ - ٢٧-٠٨-٢٠١۵ - ١۴:١١ تهران

یک مأمور امنیتی در بوکان کشته شد

٠۴-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۶ - ١٣:٣٩ تهران

تمامی اعضای شورای روستایی شین‌آباد استعفا دادند

٠۴-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۶ - ١٢:۵٠ تهران

"بهروز آلخانی اعدام شده است"

٠۴-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۶ - ١١:١٩ تهران

آسو رستمی در اوین تهران دچار عارضه مغزی شد

٠۴-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۶ - ١٠:٠۵ تهران

اسطوره‌ی پرورش اندام از کُردستان، درگذشت

٠٣-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۵ - ١۶:۵۵ تهران

اجرای حکم اعدام بهروز آلخانی وجود دارد

٠٣-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۵ - ١٢:٠۵ تهران

آزادی عدنان حسن‌پور قریب‌الوقوع است

٠٢-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۴ - ١٣:۴۶ تهران

تلفیق طبیعت با شعر، برنامه‌ی گالری سقز+عکس

٠٢-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢۴ - ١٢:٣١ تهران

هزاران کولبر کُرد در استان کرمانشاه بیکار شدند

٠١-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢٣ - ١٣:۵۵ تهران

ارومیه/ نابودی منابع طبیعی ٢ برابر رشد داشته است

٠١-٠۶-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢٣ - ١٢:٣١ تهران

مناطق مرزی کُردستان بار دیگر مهندسی نظامی می‌شوند

٣١-٠۵-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢٢ - ١۴:٠٧ تهران

پادگان نظامی سپاه در ربط آتش گرفت

٣١-٠۵-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢٢ - ١٣:١٩ تهران

ورزشکار کُرد رکورد وزنه‌برداری در ایران را شکست

٣١-٠۵-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢٢ - ١٢:۴۵ تهران

وقوع انفجار مین در قصرشیرین یک قربانی گرفت

٣١-٠۵-١٣٩۴ - ٢٠١۵-٠٨-٢٢ - ١٢:٠٧ تهران

ورزش برای زندانیان سنی‌مذهب با محدودیت جدی همراه است