كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


٢٢-١١-١٣٩۴ - ١١-٠٢-٢٠١۶ - ١٢:٣۶ تهران

سامان نسیم به پزشکی قانونی برده شد

٢٢-١١-١٣٩۴ - ١١-٠٢-٢٠١۶ - ١٢:٠۵ تهران

ایلام/ شعر سپید کُردی انتشار یافت

٢١-١١-١٣٩۴ - ١٠-٠٢-٢٠١۶ - ١٩:٠٠ تهران

بعد از "داریان" این بار قرعه بنام "بلبر" افتاد

٢١-١١-١٣٩۴ - ١٠-٠٢-٢٠١۶ - ١٨:١٨ تهران

گشت ارشاد با "گرشاد" متوقف شد

٢١-١١-١٣٩۴ - ١٠-٠٢-٢٠١۶ - ١٧:۵٣ تهران

حمید ایزدپناه نویسنده و پژوهشگر لُر درگذشت

٢١-١١-١٣٩۴ - ١٠-٠٢-٢٠١۶ - ١۶:۵٢ تهران

دادگاه سقز حکم زندان برای یک فعال کارگری صادر کرد

٢٠-١١-١٣٩۴ - ٢٠١۶-٠٢-٠٩ - ١٢:۵٠ تهران

اقشار کم‌درآمد به فروش نوزاد روی آورده‌اند

٢٠-١١-١٣٩۴ - ٢٠١۶-٠٢-٠٩ - ١١:٣٢ تهران

حملات انتحاری در اربیل عقیم ماند

٢٠-١١-١٣٩۴ - ٢٠١۶-٠٢-٠٩ - ١٠:٢٣ تهران

تونیا کبودوند: جرم من فرزند محمدصدیق کبودوند بودن است

١٩-١١-١٣٩۴ - ٢٠١۶-٠٢-٠٨ - ١٨:١٩ تهران

ربودە شدن یک جوان عرب اهوازی از سوی ادارە اطلاعات

١٨-١١-١٣٩۴ - ٢٠١۶-٠٢-٠٧ - ١٨:٣٢ تهران

خودسوزی زن باردار در مریوان حادثه آفرید

١٧-١١-١٣٩۴ - ٢٠١۶-٠٢-٠۶ - ١٨:٣٠ تهران

سازمان ملل قطعنامەی دیگری علیه ایران به تصویب رساند