كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî

جدیدترین خبرها


٠٨-٠۴-١٣٩۵ - ٢٨-٠۶-٢٠١۶ - ١٨:۵۴ تهران

حادثه کار در جوانرود و بانه دو قربانی داشت

٠٨-٠۴-١٣٩۵ - ٢٨-٠۶-٢٠١۶ - ١٨:١۴ تهران

ناجا، جان دو کولبر کُرد را گرفت

٠٨-٠۴-١٣٩۵ - ٢٨-٠۶-٢٠١۶ - ١٨:١٣ تهران

یک شهروند کُرد در مهاباد بە زندگی خود پایان داد

٠٧-٠۴-١٣٩۵ - ٢٧-٠۶-٢٠١۶ - ١١:۴٩ تهران

سردشت به وقت خردل+ عکس

٠۶-٠۴-١٣٩۵ - ٢۶-٠۶-٢٠١۶ - ١٢:٣٠ تهران

زنان کُرد، دور میدان‌های کارگری به دنبال لقمەای نان

٠۶-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢۶ - ١٢:٠۵ تهران

دیوان عالی اعاده‌ی دادرسی زندانی اعدامی را رد کرد

٠۶-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢۶ - ١١:٣۶ تهران

به افشین سهراب‌زاده مرخصی درمانی داده شد

٠۵-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢۵ - ١٣:۵۶ تهران

رییس دادگستری کُردستان دست به دامان مردم شد

٠۵-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢۵ - ١٣:۵۵ تهران

انفجار مین جان یک شهروند را در قصرشیرین گرفت

٠٣-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٣ - ١٨:۵٧ تهران

"نوشتن بر شهر" در جشنوارە مون‌پلیە اکران خواهد شد

٠٣-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٣ - ١٨:٣٠ تهران

انتقال دو زندانی کُرد به سلول انفرادی

٠٣-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٣ - ١٣:١٠ تهران

ایران/ ٧٥% زندانیان محکوم به محاربه، کُرد هستند

٠٢-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٢ - ١٨:۵۴ تهران

حدود ٥٥ هکتار از مراتع جنگلی کُردستان در آتش سوخت

٠٢-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٢ - ١٣:٣٩ تهران

وزنه‌برداری کرمانشاه در آستانه ورشکستگی

٠٢-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٢ - ١٢:٣٩ تهران

"بافته کُردی" فرش ثبت جهانی شد

٠٢-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢٢ - ١١:۵٨ تهران

یک کولبر در سردشت هدف گلوله قرار گرفت

٠١-٠۴-١٣٩۵ - ٢٠١۶-٠۶-٢١ - ١٩:٠٠ تهران

پیشنهاد رهایی برای زندانی کُرد به شرط همکاری امنیتی